• Home
  • Pets
  • Ogród prywatny w Wołominie k. Warszawy

Ogród prywatny w Wołominie k. Warszawy

png
Kategoria

Projekt

Miejscowość

Wołomin k. Warszawy

Kompozycję założenia oparto o zasady „złotego podziału”, czyli podziału odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej (stosunek ten nazywa się złotą liczbą). Złoty podział wykorzystuje się często w estetycznych, proporcjonalnych kompozycjach architektonicznych, malarskich, fotograficznych. Zastosowano proste, geometryczne kształty. Aby odciąć się od otoczenia wzniesiono, betonowe, gładkie ogrodzenie z prefabrykowanych elementów, który stanowi tło dla projektowanej roślinności. Szkielet kompozycji stanowią układy prostokątów – roślinności, żwiru, ścieżek z płyt chodnikowych. Ważnym elementem kompozycji jest układ wodny, wyłożony otoczakami i/lub kamiennym żwirem. Ogród utrzymany jest w kolorystyce monochromatycznej. Biel żwiru i surowość betonu skontrastowano z zielenią traw ozdobnych, roślin iglastych oraz nasyconą barwą trawnika. Woda w kamiennych zbiornikach oraz krzewy ozdobne z czerwonego ulistnienia stanowić będą akcent kolorystyczny. Oprócz istniejącej zieleni w ogrodzie (luźne nasadzenia z brzóz), zastosowano gatunki dekoracyjne z ozdobnych liści oraz pokroju, co – przy odpowiednim oświetleniu – sprawi, że ogród będzie interesujący także zimą. Od wschodniej strony domu, wzdłuż granicy działki zaprojektowano ciąg  krzewów (kwitnących krzewuszek w odmianie ‘Foliis Purpureis’, dereni ozdobnych zarówno w okresie wegetacji, kiedy mają piękne, białoobrzeżone liście, jak i zimą, gdy ich jaskrawo czerwone pędy kontrastować będą z bielą śniegu). Celem odgrodzenia od sąsiadów zaplanowano zastosować gatunki zimozielone  (żywotnik zachodni ‘Smaragd’) przełamane roślinami liściastymi.
Ogród atrakcyjny będzie również nocą. System niewielkich halogenów podświetlających ciekawe formy roślin (drzewa: klon palmowy ‘Atropurpureum’, sumak octowiec ‘Dissecta’, surmia bignoniowa ‘Aurea’; oraz trawy), dają grę światła i cienia i stworzą magiczny nastrój w ogrodzie. Aby uniknąć wydeptywania trawy wyznaczono ścieżki biegnące wokół domu oraz prowadzące z tarasu do drewnianej huśtawki. Jedynym elementem odbiegającym swym charakterem od całości założenia jest, zaprojektowany w swobodnym stylu, plac zabaw dla dzieci, przez który przebiega ścieżka z płyt kamiennych o naturalnych kształtach (kamień ciosany). Znajdzie się w nim miejsce na trampolinę, huśtawkę, piaskownicę oraz ławkę, pod którą rosnąć będą poziomki. Wykorzystanie istniejących brzóz oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności zapewni cień bawiącym się dzieciom oraz podniesie walory wizualne placu.