• Home
  • Pets
  • Ogród prywatny w Gliniku Średnim

Ogród prywatny w Gliniku Średnim

png
Kategoria

Projekt

Miejscowość

Glinik Średni

Zakres opracowania obejmował wykonanie projektu ogrodu, który będzie sprzyjał wypoczynkowi całej rodziny.
Teren działki jest juz częściowo zagospodarowany.  Podstawowym zadaniem projektanta było uporządkowanie istniejących nasadzeń poprzez ich przesadzenie, uzupełnienie oraz sporadycznie – usunięcie. Forma ogrodu ma charakter założenia nieformalnego, co ujawnia się nierównych krzywych i miękkich łukach kompozycji roślinnych oraz nawierzchni.
Rabatę przy ogrodzeniu uzupełniono dosadzając roślinność, której zadaniem będzie zamaskowanie palisady (jałowiec rozesłany ‘Nana’) oraz niestetycznie wyglądającej dolnej części ogrodzenia.
Ciekawym elementem  zastosowanym w tym miejscu jest wtęga żwiru, w której proponuje się umieścić oświetlenie.
Aby zrównoważyć nieco dominanty w postaci trzech czerwonolistnych klonów, w części południowo-wschodniej zaprojektowano kompozycję zapachową (zastosowanie róży, lawendy wąskolistnej), której rdzeń stanowi surmia bignoniowa w odmianie ‘Nana’.
Do strefy wypoczynkowej ogrodu, znajdującej się po północnej stronie domu, prowadzi ścieżka z płyt deptakowych o nieregularnych kształtach (kamień ciosany) biegnąca wzdłuż  zachodniej ściany budynku. Ścieżka ta łączy strefę wejścia z tarasem oraz z placykiem wypoczynkowym. Aby zapewnić intymność granice działki, w kluczowych miejscach obsadzono roślinnością zimozieloną (żywotnik zachodni ‘Smaragd’) oraz półzimozielonym pnączem (akebia piciolistkowa).